CHMIELOTY 2023

XIII Ogólnopolski Piknik Paralotniowy 18-20.08.2023

Chmieloty 2018
Piknikowa brać paralotniowa
PPG-antowe trofeum
Wieczorna integracja
Tortowa impreza
Chmielaki oczami pilota
Jedyny słuszny baner :)

Atrakcje turystyczne

Co warto zobaczyć w najbliższej okolicy

Krynica   
 

 • "Grobisko" - murowany grobowiec o kształcie piramidy wzniesiony w I poł. XVII w. W Krynicy wraz ze wzniesieniem, na którym jest usytuowany - mauzoleum arianina Pawła Orzechowskiego
 

Krupe   

 • Jest to miejscowość leżąca 7 km od Krasnegostawu przy drodze do Rejowca i Chełma.
 • Tam też znajdują się ruiny zamku wzniesionego w końcu XVI wieku przez Pawła Orzechowskiego  pozostałościami fortyfikacji, ruin murów i fos z XV/XVII w. oraz dworu, parku i bramy wjazdowej z końca XVIIIw. Obok parku jest kompleks stawów powiązanych kompozycyjnie i widokowo z założeniem zamkowo-dworskim. Staw pełen jest ryb i ptactwa.
 • Kościół murowany z cegły czerwonej, jednonawowy, neobarokowy.
 • Ołtarz główny wykonany jest z drewna lipowego i sosnowego w stylu późnorenesansowym (datowany na 1663 r.). Umieszczono w nim obraz MB Częstochowskiej (1946 r.). Jeden obraz boczny w stylu renesansowym (z 1663r.) znajduje się po lewej stronie nawy. Obydwa ołtarze zostały sprowadzone do Krupego w 1970 r. z Wińska koło Wrocławia.
 

Białka

 

 • Zespół zabudowy Stada Ogierów Sp. z o.o. wraz z zielenią parkową
 • Stadnina koni czystej krwi arabskiej prowadzi różne formy turystyki i wypoczynku z końmi, m.in. "wczasy w siodle". Jest to miejsce z bogatą ofertą rekreacyjną dla chcących czynnie wypocząć, są tu m.in. kryta ujeżdżalnia, domki kempingowe, atrakcyjne tereny zapewniające miły pobyt o każdej porze roku. Chętni znajdą tu doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
 • Dwór drewniany z II poł. XIX w. w otoczeniu pozostałości parku, wraz z budynkami gospodarczymi z pocz. XX w. obecnie włączonymi do Stada Ogierów Sp. z o.o.
 

Niemienice   

 • Kapliczka drewniana, kapliczka murowana i krzyż
 • Krzyż drewniany i pomnik ku czci mieszkańców wsi Niemienice i Białka z AK i BCH pomordowanych w latach 1939-45
 • Rezerwat "Wodny Dół" - obejmujący pn.wsch. i wsch. część Kompleksu Niemienice Rezerwat Przyrody „Wodny Dół” zajmuje pow. 185,85 ha. O jego swoistym, niepowtarzalnym krajobrazie decyduje dosyć gęsta sieć wąwozów, które sięgają tutaj do kilkuset metrów długości i do 30 m. głębokości.
 

Jaślików   

 • Kapliczka murowana (współczesna) z figurą św. Jana Nepomucena z poł. XIXw.
 

Tuligłowy   

 

Stężyca    Nadwieprzańska   

 • Cerkiew grekokatolicka z końca XIX w. wybudowana z białego kamienia - obecnie kościół parafialny. We wnętrzu kościoła znajdują się trzy ołtarze drewniane.

źródło